Autogene training

Door grote ijver iets te willen begrijpen
in plaats van het te ervaren ontstaat foute kennis.

Aristoteles

Leer jezelf blijvend ontspannnen
met autogene training.

Autogene training is ontwikkeld door de  psychiater  Dr.  H.J. Schulz  in 1912 en bewijst nog steeds zijn ongelooflijke effectiviteit in het omgaan met de veroorzaker van veel lichamelijke klachten door STRESS.

Dr. Schulz zocht een manier om redelijk gezonde mensen te helpen bij hun lichamelijke en andere spanningsklachten. Hij ontdekte dat het vegetatieve zenuwstelsel wel degelijk te beïnvloeden was en autogene training werd tot op de dag van vandaag heel succesvol. De cursus is ook bedoeld als preventie, waarbij wij in tijden van stress beter leren omgaan met onszelf.

Het leert ons ook verlangens en behoeften afwegen tegen de eisen en de wensen die de buitenwereld aan ons stelt.

Met autogene training vergroot je de psychische  draagkracht, want lichamelijke klachten hebben zo goed als altijd een spanningsfactor en stress heeft vaak een psychische factor. Draagkracht vergroten wil zeggen dat je moeilijke situaties  beter kunt hanteren.  Autogene training geeft een stuk gereedschap om tot betere keuzen te komen.

Hoewel autogene training eenvoudig is aan te leren, moet het zorgvuldig gebeuren. Autogene training heeft als het ware een aantal ‘bijlagen’. Hoe een nieuwe  gewoonte – het oefenen – aan te leren en hoe deze vol te houden. Na de basiscursus Autogene training ontstaat er vaak een verlangen naar het vergroten van innerlijke rust en vrede in ons hoofd en is leren mediteren de logische volgende stap.

De training bestaat uit 8 lessen van 2 uur eenmaal in de veertien dagen.
Een maand na de laatste les is er een gratis terugkomdag.