Interactieve workshops

van Gulik Producties verzorgt diverse workshops voor verschillende groepen.

De workshops kunnen in het teken staan van het vergroten van zelfvertrouwen, weerbare lichaamshouding, opkomen voor jezelf, leren meedoen met anderen, e.d.

Deze workshops kunnen worden aangeboden aan kinderen op school of buitenschoolse opvang, jongeren, ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en/of andere geïnteresseerden.

Een workshop is een actieve bijeenkomst. Door middel van leuke doeltreffende oefeningen en spelvormen kunnen inzichten goed worden overgebracht. En juist door actieve deelname van de aanwezigen kunnen vaardigheden goed worden aangeleerd. Het eigen inzicht en zelf ervaren wordt zoveel mogelijk aangesproken.

van Gulik Producties beschikt over een eigen trainingsruimte, maar komt ook op locatie.

Neem voor meer informatie over workshops contact op