Over Ank

De mens is een koninklijke kunstenaar
als hij zichzelf herschept

Marga Adama in haar boek Hemelpoorten

Transpersoonlijk therapeut – trainer – journalist
Met enkele ‘bijlagen’

Ank van Gulik
Het begon met het verlangen naar kennis, over mijzelf over de wereld om mij heen. Dat vond ik in westerse en later oosterse filosofie, sociale psychologie, psychologie. En uiteindelijk zocht ik er een beroep bij.

Er valt veel te weten over ons innerlijk, onze beweegredenen, opvattingen, wensen en de richting waarin we ons bewegen en waarom. Ik ben een pragmaticus. Kennis ‘moet’ praktisch toepasbaar zijn zodat je van richting kunt veranderen en leert hoe je dat doet.

Vele jaren werkte ik als docent in intercultureel volwassen onderwijs en ontdekte dat we in hoge mate worden gevormd door de kwaliteit van de op ons afkomende stimuli. Dit werkveld gaf richting aan mijn afstudeerscriptie als Gestalt/psychotsynthese therapeut en ging over communicatie en cultuurverschillen.

Er zijn nogal wat ‘bijlagen’ zoals opleiding tot yoga- en meditatieleraar, autogeen trainer (een westers ontspanningsmodel). De Transactionele analyse is een stimulerend model, waar ik graag mee werk. Het boek: ik ben oké jij bent oké was ooit een bestseller.

Er was eerst het verlangen naar toepasbare kennis over onszelf. Dat vond ik in het studeren van westerse en oosterse filosofie: psychologie en sociale psychologie en toen pas vond ik er een bestemming; een beroep voor.

Ik ontwikkelde de workshop:
The wisdom of the higher Self: personal power through awareness

en werkte daarmee in verschillende oost-europse landen met heel veel plezier. Het is serieus en speels. Je komt tot innerlijke verstilling waardoor je toegang krijgt tot je eigen wijsheid.

16 jaar lang schreef ik voor een transpersoonlijk tijdschrift en ben nog steeds verbonden aan de internationale transpersoonlijke vereniging EUROTAS en president van de Stichting East-West Eurotas in Nederland. Deze Stichting ondersteunt o.a. financieel het onderzoek transpersoonlijke psychologie in de Oost-bloklanden.